• Laser centrum Anděl

    Pracovní soboty

    Listopad
    3.11. - 
    MUDr. Edita Jatšová, MUDr. Naděžda Vojáčková
    10.11. - MUDr. Jitka Chaloupecká