• Laser centrum Anděl

    Pracovní soboty

    Říjen
    5.10. - MUDr. Naděžda Vojáčková
    12.10. - MUDr. Edita Jatšová
    19.10. - MUDr. Jitka Chaloupecká, MUDr. Gréta Wohlová, Renata Bílá