LC Anděl Lifestyle

Co se děje s obličejem s přibývajícím věkem ?

Pokud se soustředíme na obličej, jeho podoba je dána pevnými-kostěnými, svaly, podkožním tukem a poslední vrstvou-kůží. 

Co se děje s obličejem s přibývajícím věkem ?

Pokud se soustředíme na obličej, jeho podoba je dána pevnými-kostěnými, svaly, podkožním tukem a poslední vrstvou-kůží. Mezi nimi jsou ještě vazy a přepážky, které jednotlivé části spojují. Ve všech těchto strukturách dochází s přibývajícím věkem ke změnám-resorpce kostí, úbytek podkožního tuku, ztráta elasticity a ztenčování kůže. To vše vede k dojmu povadlosti, únavy a poklesu obličeje. Pokud jde o celkový tvar typicky ženského obličeje, lze říci ,že původní trojúhelník, kde nejširšími částmi jsou lícní kosti a směrem k bradě se zužuje, se s věkem mění na trojúhelník obrácený, kdy se naopak rozšiřují a zmohutňují nižší partie obličeje okolo spodní čelisti. Dochází také k zvýraznění propadu pod očima a v oblasti tváří, úbytku červeně rtů a prodloužení horního rtu, propadu ve spánkové oblasti a podobně.

Médium: Maminka: 1/22. CNC, 2022. ISSN 1213-5100.

Časopis Maminka
  ⸻  
6.5.2024
MUDr. Gréta Wohlová
  ⸻  
6.5.2024

Další články

Your browser is out of date

We've noticed you're currently using an old version of Interner Explorer. We highly recommend you update your browser for a better experience.