Laser centrum Anděl

Pracovní soboty

Listopad
3.11. - 
MUDr. Edita Jatšová, MUDr. Naděžda Vojáčková
10.11. - MUDr. Jitka Chaloupecká

Prosinec
1.12. - 
MUDr. Naděžda Vojáčková
8.12. - MUDr. Edita Jatšová
15.12. - MUDr. Jitka Chaloupecká, MUDr. Gréta Wohlová

Zveřejněno: 
9.10.2018