Our portfolio of esthetic dermatology services

Excessive sweating

botulinum toxin significantly reduces or even stops sweat production

read more

Laser hair removal

permanent reduction of unwanted hair
 

read more

Vascular laser

removes wards, spider veins, Port-wine stain, reduce stretch marks

read more

Permanent make-up

modeling or reconstruction of eyebrows, eye lines, lips
 

read more

Dermoscopy

non-invasive examination of pigmented marks
 

read more

Laser gel mask

starts the process of natural rejuvenation of the skin and restoration of full function.

read more

Laser vaporization

resolves skin enlargements, signs, or scars
 

read more

Pigment removal laser

removes tattoos, old stains, hyperpigmentation, freckles
 

read more

Lékařky Laserového Centra Anděl

MUDr. Věra Derflová

Flebolog

Flebolog. V roce 1992 absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Již v průběhu přípravy na 1. atestaci, se specializovala na cévní problematiku.
 • Jejími obory jsou flebologie (diagnostika a léčba křečových žil a projevů chronické žilní nedostatečnosti,
         se zvláštním zaměřením na skleroterapii).
         Lymfologie (diagnostika a léčba lymfatických otoků různých příčin).
         Proktologie (diagnostika a léčba hemoroidů a obtíží s nimi souvisejících).
Objednejte se k vaší lékařce
MUDr. Věra Derflová

MUDr. Naděžda Vojáčková

Dermatolog

Dermatolog. Absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1993. V roce 1997 a 2001 složila 1. a 2. atestaci v oboru dermatovenerologie, v tomto oboru má licenci vedoucího lékaře ČLK.
 • Od roku 1994 pracovala na Dermatovenerologické klinice 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce,
         kde působila jako sekundární lékařka, vedoucí lékařka lůžkového oddělení
         a 6 let zastávala funkci primářky.
 • Je členkou řady odborných společností.
 • Působí také na dermatovenerologické ambulanci Polikliniky Anděl.
Objednejte se k vaší lékařce
MUDr. Naděžda Vojáčková

MUDr. Edita Jatšová

Korektivní dermatolog

Korektivní dermatolog. Roku 1997 absolvovala na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Již během všeobecné dermatovenerologické praxi na kožním oddělení Nemocnice Šumperk a Pardubice se věnovala korektivní dermatologii a estetické medicíně.
 • Je členkou dermatovenerologické společnosti ČLS JEP a společnosti pro využití laserů v medicíně ČLS JEP.
 • Je držitelkou certifikátů pro práci s lasery, pro aplikaci injekčních implantátů a botulotoxinu,
         pro provádění chemického peelingu.
 • 7 let pracovala jako primář na klinice a institutu estetické medicíny Asklepion.
Objednejte se k vaší lékařce
MUDr. Edita Jatšová

MUDr. Gréta Wohlová

Dermatolog

Dermatolog. V roce 1992 absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Praxi v oboru dermatovenerologie získala v následujících letech během pobytu na kožní klinice FN Bulovka a kožní klinice FN Motol.
 • Pracovala v soukromých centrech estetické dermatologie – Ars Cosmetica
         a Pražském dermatologickém centru.
 • Působí také na dermatovenerologické ambulanci Polikliniky Anděl.
 • Je členkou České akademie dermatovenerologie, dermatovenerologické společnosti ČLS JEP,
         společnosti pro využití laserů v medicíně ČLS JEP.
Objednejte se k vaší lékařce
MUDr. Gréta Wohlová

MUDr. Jitka Chaloupecká

Vedoucí lékař, korektivní dermatolog

Vedoucí lékař, korektivní dermatolog. Absolvovala 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Složila atestaci z dermatovenerologie, korektivní dermatologie a v těchto oborech má licenci ČLK.
 • od roku 1999 se zaměřuje na korektivní dermatologii
 • byla vedoucím lékařem a v Esthé a pracovala v Asklepionu
 • účastní se tuzemských i zahraničních seminářů a kongresů
 • od roku 2000 přednáší a školí metody a techniky laserové terapie
Objednejte se k vaší lékařce
MUDr. Jitka Chaloupecká
Laser centrum Anděl

PROVOZ NEPŘERUŠEN, ORDINUJEME

Vážení klienti, naše zdravotnické zařízení se řídí všemi pravidly vydanými MZČR.
Laser centrum Anděl
PRACOVNÍ SOBOTY

ŘÍJEN

3.10. - MUDr. Naděžda Vojáčková
10.10. - MUDr. Edita Jatšová
17.10. - MUDr. Jitka Chaloupecká
24.10. - MUDr. Gréta Wohlová

LISTOPAD
7.11. - MUDr. Naděžda Vojáčková
14.11. - MUDr. Jitka Chaloupecká