Pracovní soboty

Listopad

4. 11. 2017 MUDr. Vojáčková 11. 11. 2017 MUDr. Jatšová 25. 11. 2017
MUDr. Chaloupecká,
MUDr. Wohlová

Prosinec

2. 12. 2017 MUDr. Vojáčková 9. 12. 2017 MUDr. Jatšová 16. 12. 2017
MUDr. Chaloupecká,
MUDr. Wohlová