Pracovní soboty

13. 5. 2017 – MUDr. Naděžda Vojáčková
27. 5. 2017 – MUDr. Gréta Wohlová, MUDr. Edita Jatšová