Ceník výkonů

Vstupní vyšetření lékařem 400 Kč

Kontrolní vyšetření 200 Kč

Převazy 50 Kč

Lékařská zpráva – výpis z dokumentace pro pojišťovnu 400 Kč

Potvrzení – lékařská zpráva na žádost pacienta 200 Kč

Administrativní úkon (kopírování zpráv z dokumentace – oboustranná kopie) 25 Kč

Administrativní úkon (kopírování zpráv z dokumentace – jednostranná kopie) 15 Kč