Vaše první návštěva v nestátním zdravotnickém zařízení LC Anděl

  • termín vaší návštěvy si telefonicky dojednejte na recepci laserového centra
  • k návštěvě lékaře se stačí dostavit s několikaminutovým předstihem před sjednanou hodinou
  • na recepci vás požádají o vyplnění osobních údajů, které jsou nutné pro registr našich pacientů, data jsou přísně chráněna. Nestátní lékařské zařízení je podrobeno stejnou povinností jako státní zdravotnické zařízení, a to vést zdravotnickou dokumentaci svých klientů. Tato povinnost je zakotvena zákonem č 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, který ve svém § 67b stanoví povinnost vést zdravotnickou dokumentaci, která musí obsahovat též osobní údaje v rozsahu nezbytném k identifikaci pacienta a zjištění anamnézy
  • po konzultaci s lékařem (první konzultace stojí 400 Kč) je možné ihned provést požadovaný zákrok, který se řídí platným ceníkem laserového centra
  • budete informováni a požádáni o podepsání dohody o provedení daného zákroku
  • pro každý typ zákroku vám bude předložena k podpisu odpovídající dohoda
  • dne 1.4.2012 nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jeho poskytování. Podle nového zákona musí s lékařskými zákroky na dítěti souhlasit oba rodiče.